tilbake

innhold

neste

                     

14. Cockpit - utsaging, sarg og cockpitleppe
 

Mandag 2.pinsedag 2003 (09.06.03)

Generelt.

 • Det bør velges en cockpitåpning med standard størrelse, f.eks.L=74cm x B=43cm. Dette vil gjøre det enklere å få tak i et spruttrekk som passer.
 • Bruker vanlige kajakklister (6 x 15 mm m/ not & fjær) til cokpitsargen.
 • til cockpitleppe limte jeg fast 9 lag med tynne granlister (2.2mm x 15 mm). Sargen brukes som form.
   
1. Utsaging av cockpitåpning.
B520R. Først tegnet jeg opp cockpitens omriss vhja. mal og blåpapir. Malen konstruerte jeg vhja. dataprogrammet AutoCad + tabellverdier hentet fra Nick Schade´s bok "The Strip-Build Sea Kayak".
B521R. Sager ut cockpitåpningen vhja. ei stikksag. Brukte den mest fintannede sagbladet som fantes (for saging av metall). Sagbladet som fulgte med saga var altfor grovtannet. Saging i glassfiberforsterket tre går fint, selv om 3 lag duk som her (1 utv. + 2 innv.) går litt tregt.
OBS! Viktig å holde saga mest mulig loddrett (ikke la den ligge an mot kajakkdekket). Da vil det bli enklere å montere listene til sargen helt loddrett.
B523R. Cockpitåpning ferdig utsagd. Innsvingene (som gir cockpitåpningen nøkkelhullfasong) skal fugere som støtte for knærne og ble opptegnet på "frihånd" dvs. de var ikke med på originaltegningen.På den ferdige kajakken så er jeg svært godt fornøyd med disse. Sammen med fotplatene så låser disse beina fast til kajakken.
Cockpitmål: Lengde = 74cm, Bredde =43 cm
(dette er standard cockpitstørrelse, dvs. det er enkelt å finne spruttrekk som passer til disse målene - Viktig! )
Erfaringer: For min relativt slanke kropp (er bare 65kg) så passer denne cockpitstørrelsen bra. Litt trang å komme nedi, men sitter som støpt når jeg er på plass. For større personer vil jeg absolutt anbefale å lage cockpiten litt større (men sjekk at det finnes spruttrekk til den størrelsen som velges).


Trinn 1. Grovmontering.
2. Montering av cockpitsarg
Fig.1. Fester sarglistene innbyrdes til hverandre og til kajakken med trelim. Listene holdes på plass med en dæsj smeltelim i "hjørnet" mellom list og kajakk inntil trelimet har størknet (smeltelimet fjernes og erstattes av en hulkil med fortykket epoxy på den ferdige sargen - epoxy er sterkere enn smeltelim).
Lar listene stikke 15-20mm under underkant dekke og ca.50mm over ok dekke (finkapping til riktig lengde gjøres senere).
 

B552R. Start listemontering.

B553R. Halv-veis ferdig med listene.
Listene limes innbyrdes med trelim. Festes til cockpitåpningen med en dæsj smeltelim.
NB! Sarglistene skal følge cockpitens ytre kontur, ikke følge nøkkelhullets innsving -
dette funderte jeg selv lenge på før jeg kom på det riktige (har aldri padlet en kajakk tidligere)

B554R. Sjekker loddrettheten

B555R. Listene kom etter hvert litt ut av lodd. Her bendes de på plass og låses i stilling med et skråstag (festet med smeltelim).
 

B560R. Kapper sarglistene til riktig høyde innvendig (slik at listene stikker 1.3cm under underkant dekke)  før jeg legger innvendig hulkilforsterkning.

B561R.La en hulkilforsterkning mellom sargen og innvendig dekke og utvendig over nøkkelhullet.
Etterpå pusset jeg sargen med ei raspe/grov fil. Fila funket mye bedre enn pussing med sandpapir.
Hulkilen pusset jeg med vinkelsliper m/ slipepapir-
rondell.

 


B573R. Innvendig forsterkning.

 
3. Glassfiberforsterkning av sarg.

Sargen ble forsterket med 1 lag duk innvendig og utvendig, før cockpitleppa ble montert. Se bilde t.v. Tidligere har jeg lagt 1 lag duk over hele dekket utvendig og innvendig og 1 ekstra forsterkningslag innvendig rundt cockpitåpningen før denne ble skåret ut.
Tips:
Jeg limte fast duken ved først å stryke på epoxy. Deretter trykte jeg bare duken på plass i epoxyen og glattet den ut med ei malingsrulle.
Dette funker mye bedre en standardmåten med å legge på duken først og så mette den med epoxy.
 

 


 
B575R. Tilklipper duken som skal legges rundt sargen utvendig.
B576R. Deretter smører jeg på epoxy (duken ligger opprullet på en dorull og er klar til bruk).
B578R. Og til slutt ruller jeg på remsa med glassfiberduk og trykker den fast til epoxyen.


 
4. Montering av cockpitleppe.

Cockpitleppa skal holde sprutskjørtet på plass/hindre vanninntrenging i cockpiten og kan bygges opp på (minst) 2 forskjellige måter:

 • skjæres ut av ei kryssfinerplate og limes fast som en ring oppå sargen.  Anders Jonsson har her en brukbar løsning. Se www.andersj.se > kajakkbygge > kap.35.
 • bygges opp av tynne lameller (trelister) som bøyes rundt og limes fast til sargen. F.eks. 9 lag á 2.2mm x 15mm lister. Etter at epoxyen har herdet løsnes leppa fra sargen, høvles, pusses og påføres 2-3 strøk epoxy før den limes fast til sargen igjen.
  Jeg benytta den sistnevnte metoden.
  Treslag: De fleste anbefaler ask (lettest å bøye), men jeg brukte gran og det gikk helt problemfritt.
B582R. Verktøy. Fortykker epoxyen med WS nr.406 Silica. Den fortykkede epoxyen smøres på den ene siden av listene (som ligger opplinet side ved side på bildet).

OBS! Før listene kunne limes på sargen så var jeg nøye med å dekke til kajakkdekket med plast/papir for å unngå epoxysøl.


 

I starten prøvde jeg meg på noe som ikke funket: Jeg brukte trelim og ville feste ei liste om gangen. Umulig å få lista til å ligge helt an mot underlaget. Monterte denne ene lista og fortsatte i hht. metoden vist t.h.
B581R. Så limes listene fast til sargen etter flg. prosedyre:
 • 1.lista klemmes på plass. Denne er uten lim og klemmes fast mot teipen som er lagt rundt sargen.
 • neste liste (som det er lagt lim på) legges oppå den forrige. Ei klamme løsnes om gangen inntil lista holdes på plass av alle klammene.
 • slik fortsetter man til alle listene er på plass.

Denne metoden funka veldig bra og er ikke så vanskelig som den ser ut til. Det blir mye limsøl og listene ligger litt hulter til bulter oppå hverandre, men leppa skal tas av og høvles/pusses og gjøres ferdig når epoxyen har herdet, så rufsete lister er ikke noe problem.

B590R. Når epoxyen har herdet, løsnes hele cockpitleppa fra sargen, pusses ferdig m/ fil og sandpapir og påføres 2-3 lag epoxy. Det var litt vanskelig å legge leppa ubrutt rundt hele sargen, så jeg monterte den i 2 deler/2 omganger:
a) første del monteres, epoxyen herder, endene finkappes m/ buttskjøt. Merker endepunktene m/ en blyantstrek. Løsner leppa.
a) andre del monteres med litt overlapp forbi blyantstrekene, epoxyen herder, endene kappes ved blyantstrekene.
 

 

B592R. Fjerner teipen rundt sargen og limer den ferdigpussede leppa fast for godt. Når limet har herdet fjerner jeg skruene og sager av sargen langs overkant leppe. På bildet t.v. kan skjøten (buttskjøt) mellom leppa´s 2 deler såvidt skimtes mellom klemmene i forgrunnen. Skjøten pusses og blir helt usynlig til slutt.

Tips : Det kan være vanskelig å holde leppa i posisjon under fastlimingsprosessen (våt epoxy er temmelig glatt), men det går enklere ved å sette inn noen skruer over/under leppa.

B605R. Ferdig cockpit m/ leppe og det hele. 

 
Trinn 2. Snitt av ferdig cockpitsarg m/ leppe.

Erfaring: Godt fornøyd med denne utformingen av cockpitsargen. Spruttrekket passet bra.
 

 

                     
       

tilbake

innhold

neste

       
                     

 Helge Alfnes, Søbstadvegen 70B, 7088Heimdal - Norge. e-post: hanhelge@sensewave.com       www.sarakajakk.com