tilbake

innhold

neste

                     

07. Recess - listelegging i recessåpningen
 

Generelt.

Etter at recessåpningen nå er saget ut så skal den igjen dekkes med lister. Denne gang skal hver enkelt liste legges horisontalt og vinkelrett på kajakkens lengderetning. Se bilde. Derved vil kajakken få den rette nedsenkede utformingen rundt cockpitåpningen. Cockpiten skal sages ut etterpå. Det desidert viktigste hjelpemidlet i denne prosessen er bruk av limpistol m/ smeltelim (hot-melt-glue). Dette er en limtype som leveres i tynne "patroner". Patronene settes inn i en spesiell limpistol der det blir varmet opp slik at limet blir flytende og kan brukes. Siden limet størkner svært raskt (innen 15-30 sek.) så kan det benyttes til å holde listene på plass inntil det ordinære trelimet har størknet. Veldig nyttig/omtrent uunnværlig.

Prosedyre.

  1. Bruk lister med not-og-fjær (bead-and-cove). Dette funket bra. De 2 første listene kan likevel med fordel være tykke lister med rektangulært tverrsnitt (for eksempel tykkelse t=12millim.). Disse er enklere å lime fast til kajakken (pussingen tas til slutt).
  2. Start listeleggingen i den ene enden av recessåpningen. Påfør vanlig trelim i limfugen, trykk lista på plass og ha på noen dæsjer smeltelim oppå limfugen for å holde den på plass.
  3. Den første lista la jeg nøyaktig vinkelrett på kajakkens lengderetning. Målte inn retningen ut fra nærliggende form eller jfr. bilde B355r som viser hvordan dette kan gjøres.

Liming: Jeg la vanlig trelim i hele limfugen. Inntil trelimet størknet så ble lista holdt på plass av noen dæsjer smeltelim. En dæsj smeltelim over trelim-fugen på hver ende + litt lim over limfugen midt på. Dette funket veldig bra. Å legge smeltelim inne i limfugen funket ikke, synes jeg (for bred limfuge med smeltelim). Dessuten så gir trelim mye sterkere limfuge enn smeltelim.
dagbok1.gif. Figuren viser et tverrsnitt av recessåpningen. Brukte bare trelim i limfugene. 

B352R. Opprinnelig hadde jeg tenkt å benytte mahognylister. Her fikk jeg imidlertig så mye problemer (ingen ferdige lister med bead-and-cove, for dårlig sag til å sage den tykke mahogny-planken i lister, ekstremt tørr mahogny etc.). Det endte med at jeg valgte å benytte vanlige granlister. Tegnet opp hvor jeg skulle sage først.


 

B355R. Brukte noen hjelpelister slik at lista ble liggende vinkelrett på formas midtlinje før sagkonturen ble inntegnet og saget ut.
B359R.
6 mm tykkelse på 1.lista funket dårlig. Kajakken krummet i "alle plan" her i starten så det var umulig å få lista til å passe.

 

B360r. Det endte med at jeg saget til ei ny liste med t=12mm tykkelse og med rektangulært tverrsnitt. Denne var enkel å lime på plass.
B361R. Limpistol  var et viktig hjelpemiddel for å holde lista på plass inntil trelimet hadde størknet. Jfr. figuren øverst.

 

 

B366R. Den 2. recesslista er på plass. Også her benytta jeg liste av rektangulært tverrsnitt (12mmX6mm). Resten av recessåpningen ble ifylt med bead&cove-lister. De fleste med 19mm bredde (og 6mm tykkelse). 
B367r. Sjekker at lista ligger loddrett på kajakken, dvs. parallellt med formene.
 
B368r. Holder lista på plass med noen dæsjer smeltelim (etter først å ha lagt trelim i limfugen og  trykket lista på plass.
 

 

 

B370r. Finjusterer lengden av lista med sandpapir.Grovkappingen gjøres med razorsaga.
B374r. Snart ferdig med recessleggingen. Her fremst i recess-åpningen  justerer jeg snittkanten med ei fil slik at kanten heller litt innover i underkant. Det vil forenkle listeleggingen (se figuren ovenfor).
 

 

B376r. Recessleggingen er ferdig.
 

 

 

 

                     
       

tilbake

innhold

neste

       
                     

 Helge Alfnes, Søbstadvegen 70B, 7088Heimdal - Norge. e-post: hanhelge@sensewave.com       www.sarakajakk.com