tilbake

innhold

neste

                     

06 Listelegging.
 

Nå er byggeforma ferdig og det er klart for listelegging. Listeleggingen foregikk stort sett etter flg. prosedyre:
  • startet med skroget og la lister fra sheringslista og opp til kjølen. Hunsiden vendes opp (mot kjølen). Etter at ca.50% av listene er lagt så legger jeg inn 2 kjøllister, ei på hver side av kjølen. Den ene kjøllista er profilfrest med 2 hun-sider. Derved blir sammenføyningen av kjøllistene enkel (hun- mot hanside).
  • når kjøllistene er lagt så blir endetilpasning av resten av listene litt mer komplisert, men med den rette teknikken så går dette rel.raskt.
  • når skroget er ferdig så snur jeg bare hele byggeforma (med skroget fremdeles festet til forma) og legger listene til dekket på samme måten som for skroget.
B54r. Sheerlistene er montert.
 
B58r. 8 lister er montert på skroget. Listene limes innbyrdes til hverandre med vanlig Casco trelim.
NB. Før listeleggingen starter må alle formspantene dekkes med pakketape e.l. for at ikke listene skal bli limt fast til forma.
B64r. 18 lister er montert. Fester generelt listene med stiftemaskin. Små skruer (2.5x16mm) brukes bare ved for- og akterstevn der det er litt vridning på listene.
Listelegging uten stifter
B74r. De siste listene ble bare klemt fast til formspantene uten stifter. Holdt på plass av klosser som vist på bildet. Denne byggemåten gir en kajakk uten merker etter stiftene, men den er svært ømtålelig ovenfor endringer i luftfuktigheten (gir lett glipper mellom kajakk og formspant). Jeg begynte å sette bilen i garasjen (og trakk inn mye vann/snø som økte luftfuktigheten), men da oppstod det så store glipper (4-5mm) at bilen måtte settes utendørs igjen.
B85r. Kjøllistene er på plass
Listetilpasning: Ved listelegging fra 2 sider (som når de to feltene på bildet til venstre skal ifylles): Listetilpasningen blir enklest dersom hun-siden av listene vender inn mot feltet som skal ifylles. Jfr.også figuren nederst.
OBS Kjøllistene er altså de 2 listene som ligger på hver side langs kjølen, midt i åpningen på bildet til venstre.
B100r. Nestsiste-lista ble satt inn som 2 deler med skjøt midt på et formspant.
Listeskjøting: Sager endene i 45grader med rasor-saga, setter den ene lista på plass, trykker på plass den andre og setter en stift med stiftemaskina rett over skjøten. Dette er enkelt og funker bra.

Siste-lista. Sistelista la jeg inn på flg. måte: Først limte jeg inn 2 han-deler (saget ut fra ei liste med rasorsaga), litt kileformet plassert. Så høvla jeg til sistelista slik at den passa inn i åpningen som skulle igjenfylles og limte den på plass. Dette funka bra.
Legg ellers merke til formen på kjøllista til høyre: den har 2 hun-sider. Dette gjør det lettere å tilpasse listene.

Nå er dekket ferdig lagt.
Forma (med dekket liggende i) snus og dekket listelegges på samme måten. Pussing og glassing tas senere.

                     
       

tilbake

innhold

neste

       
                     

 Helge Alfnes, Søbstadvegen 70B, 7088Heimdal - Norge. e-post: hanhelge@sensewave.com       www.sarakajakk.com