tilbake

innhold

neste

                     

05 Byggejigg (datategninger).
 

Generelt
Kajakken bygges i 2 deler med skille langs delelinja (sheerline). Her er kajakken på sitt bredeste og det er enkelt å løsne de 2 delene fra byggeforma når den tid kommer. Cocpitåpningen berører de midterste spantene (nr.8, 9 og 10). Her skal kajakkdekket utformes med et nedsenket parti (recess) før det sages hull for cocpit´en. For at det skal bli enklere å bygge recessen så kappes toppen av disse spantene langs breakaway-linjene (se snitt B-B) før de settes på plass igjen med noen dæsjer smeltelim. Derved kan toppene brekkes av når recessen skal bygges. Se ellers kap.07 Recess.
Strongback. Det er viktig at strongback´en er så rett som mulig. Evt. skjevheter i strongback/formspant vil bygges inn i kajakken og kan ikke endres senere. Jeg hadde flaks og fikk tak i 2 aluminiumsprofiler som strongback.

Byggeform.

Snitt A-A (form 13)
Referanselinjer.
På formspantene er det tegnet inn div. referanselinjer:
- delelinje (sheerline). Skille mellom øvre og nedre kajakkhalvdel. Her er kajakken på det bredeste. Liste- leggingen starter vanligvis her.
- grunnlinja (DWL - design water line).  
  Danner det horisontale referanseplanet for alle spantene. Vises som ei rett linje på lengdesnittet (langs underkant strongback).
Referanselinjene brukes også når spantene skal innsiktes til riktig posisjon langs strongback-en.

 


Snitt B-B (form 9)
Breakaway-linje.
Toppen av de midterste spantene (nr.8,9 og 10) kappes av langs "breakaway"-linja. Delene festes etterpå med noen dæsjer smeltelim. Derved kan toppene enkelt brekkes av igjen når recessen skal bygges.
Utsaging av hull for strongback. Saga ut hullet sånn passe romslig med ei stikksag. Det er kanskje en fordel å sage ut den øvre linja helt etter streken, mens de øvrige 3 sidene sages 1mm utenfor streken. Da har man litt justeringsmuligheter når spantene skal innsiktes helt nøyaktig etter at de er tredd inn på strongbacken.

Detalj av endeform.
Endeformene.
Endeformene ble saget ut fra ei 18mm tykk hobbyplate. Nedre del + litt av tuppen ble avfaset til en egg *) og 2 formspant ble skrudd fast til hver endeform. Plassering av formspantene er vist på byggetegningene.
*) den avfasede eggen blir ofte kalt stempiece. Se nedenfor.
Løsner stempiece-stykket.
Før endeforma kunne festes til strongback´en så saget jeg løs det trekantformede  stempiece-stykket. Deretter dekket jeg sagsnittet med et lag pakketape, satte stempiece-stykket på plass igjen og festet det lett til endeforma igjen med noen drag tape.
Grunnen til at jeg gjorde dette er at trelistene nå kan festes permanent til stempice-stykket og at dette altså blir en del av kajakken (resten av forma fjernes når listeleggingen er ferdig).
Festing av formspant.

På hvilken side av streken skal formspantene monteres?
  • monter eller tegn inn på strongbacken nøyaktig plassering av den ene endeforma
  • marker med en strek på strongbacken plasseringen av de øvrige spantene (c-c = 12" (305mm))
  • på venstre kajakkdel (fra akterstevn til center kajakk - se tegning) skal nå spantene monteres på høyre side av streken.
  • på høyre kajakkdel (fra forstevn til center kajakk) skal spantene monteres på venstre side av streken.

    Følges denne prosedyren så vil spantene bli riktig plassert. Obs! Avstanden mellom de 2 midterste spantene vil bli litt mindre enn 12" (12" - spanttykkelsen), men dette er riktig.
    NB! Det er unødvendig å høvle av spantene slik at de ligger helt an mot kajakken - se detalj på tegningen over).

4 av formspantene skal festes direkte til endeformene. Sag ut "midtstykket" (lik tykkelsen på endeforma) og skru fast de  gjenværende delene på hver sin side av endeforma. Bruk bakklosser - se kap.04.

                     
       

tilbake

innhold

neste

       
                     

 Helge Alfnes, Søbstadvegen 70B, 7088Heimdal - Norge. e-post: hanhelge@sensewave.com       www.sarakajakk.com